Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21451607 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-06-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 24 / 368 82 54
E-mail:
Opis:1 Pszczółki-Szerszenie Grudusk gmina wiejska 6 nr dzial.: 111
140# Budowa sieci kablowej nN bezpośrednio ze stacji SN/nN, Pszczółki Szerszenie, Nr działki:
111, S6-1610 , WP P/20/028352 - przetarg, 140# Budowa linii kablowych nN wraz z zabudową
złączy kablowych oraz demontażem linii napowietrznej nN, Pszczółki Szerszenie, Nr działki: 111,
S6-1610 / P/20/028352 , WBS B/20/038350 ETAP II - przetarg
sprawa
ZN/2226/7676MZI/2021/2002289/2
002288
2 Niechodzin Ciechanów gmina wiejska Ul. Osiedlowa nr dzial.: 70/7
138# Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a), Niechodzin, Ul. Osiedlowa, dz. nr 70/7, S2-
01181, P/21/030316 - przetarg
sprawa
ZN/2227/7272MZI/2021/2102129
3 Nowe Miasto Nowe Miasto gmina wiejska nr dzial.: 251/3
138#Budowa linii kablowej nN , Przyłącze do: Nowe Miasto, Nr działki: 251/3,S7-
00041,P/19/060003 ,B/19/062281-przetarg
sprawa
ZN/2228/7272MZI/2021/2002389
4 Szlasy-Złotki Karniewo gmina wiejska nr dzial.: 54
138# Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a), Wymiana transformatora, Szlasy Złotki, dz.
nr 54, S2-00658, P/21/027132 - przetarg
sprawa
ZN/2229/7272MZI/2021/2102185
5 Nowe Przewodowo Gzy gmina wiejska nr dzial.: 8/1
138# Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a), Nowe Przewodowo, dz. nr 8/1, S2-02225,
P/21/026857 - przetarg
sprawa
ZN/2230/7272MZI/2021/2102099
6 Niestum Ciechanów gmina wiejska nr dzial.: 73/1
138# Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a), Niestum, dz. nr 73/1, T720253,
P/21/031096 - przetarg
sprawa
ZN/2231/7272MZI/2021/2102060
7 Ciechanów Ciechanów gmina miejska Ul. Kargoszyńska nr dzial.: 92/1
138# Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a), Ciechanów Ul. Kargoszyńska, dz. nr 92/1, S2-
00061, P/19/062709 - przetarg
sprawa
ZN/2232/7272MZI/2021/2101932
8 Ćwiklinek Płońsk gmina wiejska nr dzial.: 9/2
138#Budowa przyłącza kablowego nN, Ćwiklinek, dz. nr 9/2, S7-01406, P/21/028567- przetarg
sprawa
ZN/2233/7272MZI/2021/1902378
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod
adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 06-07-2021 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 06-07-2021 godz. 11:00
Termin składania:2021-07-06
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 Zadanie nr 1 - 25-03-2022
Przetarg nr 1 Zadanie nr 2 - 25-03-2022
Przetarg nr 2 - 28-02-2022
Przetarg nr 3 - 24-10-2021
Przetarg nr 4 - 28-02-2022
Przetarg nr 5 - 31-01-2022
Przetarg nr 6 - 28-02-2022
Przetarg nr 7 - 28-02-2022
Przetarg nr 8 - 30-09-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 1 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Pietrzak, w godz. 8:00-14:00, tel. 24 / 368 82 54
adres email: malgorzata.pietrzak@energa.pl
Numer dokumentu:393/W/21/Mława
Źródło: Internet i własne
Załączniki: