Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24127271 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-10-31
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 500 23 54
E-mail:
Opis:Lisków Lisków gmina wiejska Ul. Antoniego Szewczyka nr dział.: 776 sprawa ZN/8072/404MZI/2022/22092 X.22# Usunięcie kolizji budynku handlowego z istniejącą siecią elektroenergetyczną SN w m. Lisków
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 15-11-2022 godz. 09:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 15-11-2022 godz. 10:35
Termin składania:2022-11-15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 17-02-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/
10) Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia _[10%]
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Beata Bartnik, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 23 54 adres email: beata.bartnik@energa.pl
Numer dokumentu:1543/W/22/Oddział Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: