Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie sesji fotograficznej
Organizator:Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach
Adres: Ul. Kanałowa 32 B, 40-748 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 501-696-543; 501-696-644
E-mail:
Opis:II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla organizacji pozarządowej sesji fotograficznej:
3. Zakres usługi:
- Wykonanie zdjęć 10 modelom w ubraniach z kolekcji w 3 wariantach (przód, tył, luźna postawa), około 100 zdjęć.
- Przygotowanie ubrań do ekspozycji na modelach (prasowanie, układanie itp.).
- Koordynacja planu (ustawienie modeli, naświetlenie, ekspozycja itp.).
- Obróbka zdjęć na potrzeby sklepu

Wymagania względem podmiotu realizującego:
- Posiadanie sprzętu i doświadczenia niezbędnego do wykonania usługi.

Organizacja zapewnia modeli oraz ubrania które mają być fotografowane.
Miejsce i termin składania ofert: III. W przypadku zainteresowania realizacją w/w zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku ,,OFERTA" oraz wypełnienia i podpisania oświadczeń, stanowiących integralną część oferty. Oferty należy złożyć do 19. 04. 2018. do godziny 12:00 w formie elektronicznej, pod adres e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl bądź wysłać pocztą pod adres Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej,
ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice.
W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odrzuceniem .
Termin składania:2018-04-19
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: do 05.05.18 r.
2. Miejsce realizacji: Warszawa
Wymagania:Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
IV. Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten oferent, który zaoferuje najniższą cenę.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: