Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-03-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi-organizacji szkolenia
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 673-24-73, 58 673-10-24, 58 774-31-71, 58 774-31-61
E-mail:
Opis:wykonanie usługi-organizacji szkolenia pn.
,,Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego - od podstaw do
specjalisty ds. rachunkowości"
opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę podpisaną przez Wykonawcę/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dostarczyć:
1) osobiście do siedziby Zamawiającego (sekretariat pok. 17) lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, Ul. E. Orzeszkowej 7 84-100 Puck z dopiskiem na kopercie ,,Oferta - Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego - od podstaw do specjalisty ds. rachunkowości",
2) portal praca.gov.pl uruchamiając link: (https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny, w temacie wiadomości
wpisując ,,Oferta - Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego - od podstaw do specjalisty ds. rachunkowości",
3) platformę ePUAP uruchamiając link: https://epuap.gov.pl/wps/portal, w tytule pisma wpisując ,,Oferta - Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego - od podstaw do specjalisty ds. rachunkowości",
do dnia 14.03.2023 r. do godz. 14.00 (za datę wpływu uznaje się datę wpływu do PUP Puck).
Termin składania:2023-03-14
Wymagania:Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)
Numer dokumentu:C A Z.4272.6.2.JM1.23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: