Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26963270 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie utwardzenia terenu
Organizator:Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Administrator" sp. z o. o. w Radomiu
Adres: ul. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. kom. 606 790 013
Opis:działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:
Okulickiego 80 w Radomiu zapraszamy do złożenia oferty na: Wykonanie utwardzenia terenu
I.
INWESTOR
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy Ul. Okulickiego 80 w Radomiu.
II.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1.
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni ok. 300m2 płytami betonowymi ażurowymi na podbudowie z kruszywa zgodnie z technologią. W utwardzonym terenie należy wykonać miejsce do parkowania rowerów ok. 6 m2 o nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych o wymiarach 35x35 cm grubości 5cm na podbudowie 5 MPA wraz z przeniesieniem i montażem istniejących stojaków rowerowych. Lokalizacja do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej. Wykonanie kostki brukowej typu ,,Behaton" na podbudowie pomiędzy istniejącym krawężnikiem i obrzeżem chodnikowym od strony istniejącego utwardzenia terenu. Wymiary: długość 25,00m szerokość 2,00m. Zgodnie z załączonym rysunkiem. Teren zielony należy oddzielić zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku poglądowym.
Miejsce i termin składania ofert: 4.
Miejsce i termin złożenia oferty:
RTBS ,,Administrator" Spółka z o. o. przy Ul. Waryńskiego 16a - sekretariat.
Termin złożenia ofert do dnia 19.04.2024r.
Termin składania:2024-04-19
Miejsce i termin realizacji:3.
Termin wykonania zamówienia:
Maj - Czerwiec
Wymagania:2.
Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem
2.1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.
2.2.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na wykonanie zadania.
2.3.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.
2.4.
Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji od dwóch firm innych niż RTBS.
2.5.
Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia zdjęć z dwóch ostatnich realizacji w przedmiocie zamówienia.
Kontakt:Kontakt: Krzysztof Pskit tel. kom. 606 790 013
Źródło: Internet i własne
Załączniki: