Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie zabudowy kuchennej
Organizator:SĄD REJONOWY LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE Oddział Gospodarczy
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 4781618, fax. 81 4781617
E-mail:
Opis:Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zabudowy kuchennej w kąciku socjalnym w budynku Sądu przy ul. Krakowskie Przedmieście 76.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy:
złożyć osobiście, faksem lub emailem według schematu cenowego zawartego w formularzu oferty, w terminie do dnia 12 marca 2018r.
Termin składania:2018-03-12
Wymagania:III. Wymagania związane z wykonaniem:
Wyceny należy dokonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną w obecności pracownika Oddziału Gospodarczego.
Zabudowa będzie obejmowała jeden zlewozmywak jednokomorowy i rząd szafek wiszących. Kolory frontów do uzgodnienia z wybranym Wykonawcą. Szacunkowa długość ścianki 165 cm.
DOSTAWA: do budynku Sądu Rejonowego w Lublinie - ul. Krakowskie Przedmieście 76, Lublin.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, bez podania przyczyny.
OG-2402-12/18
Uwaga: w przypadku przesłania oferty emailem, z uwagi na wysoki poziom zabezpieczenia skrzynek pocztowych, wymagane jest telefoniczne potwierdzenie otrzymania e-maila - tel. 814781618. Z przyczyn zewnętrznych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie nieotrzymane w wymaganym terminie oferty przesłane e-mailem.
Kontakt:Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Krzysztof Nieścior - 81-4781-618
Numer dokumentu:OG-2402-12/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: