Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie zasilania do stacji meteo wraz z kamerami zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie
Adres: ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Wykonanie zasilania do stacji meteo wraz z kamerami zlokalizowanej w ciągu drogi
krajowej nr 31 administrowanej przez Rejon w Szczecinie.
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub przesyłać na adres:
e-mail tlibertowski@gddkia.gov.pl lub faksem nr 91 46 47 110 do dnia 22.05.2019 r. do godz. 900
Termin składania:2019-05-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
? zakończenie robót: 12 tygodni od dnia podpisania umowy
? wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej w odpowiednim
Wydziale Geodezji do 2 m-cy od zakończenia prac.
Wymagania:Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Stanisław Dziedzic, sdziedzic@gddkia.gov.pl
Numer dokumentu:O.Sz.Z-15.2415.9.2019.tl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: