Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17190712 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-04-16
Przedmiot ogłoszenia:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj", dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy

Województwo małopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-05-16
Kod CPV:45000000-7,71220000-6,71320000-7,45110000-1,45112710-5,45112723-9,45223800-4,45232451-8,45233200-1,37535200-9
Branże
 • brukarskie usługi
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • inwentaryzacje - oceny stanu technicznego
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • mapy, kartografia
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • szyldy, tabliczki, akces. reklamowe
 • place zabaw
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • kolczatki, szlabany, progi zwalniające
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • projekty - ogrodnictwo
 • siłownie zewnętrzne
 • niwelacje terenu roboty ziemne
 • zabytki konserwacje