Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20747338 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-16
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej
Organizator:Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o
Adres: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.32 781 66 16
E-mail:
Strona www:https://zakupy.sdsm.pl/main/zapytania_ofertowe/id:2812.html
Opis:Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy Ul. Załęskiej 39-41 w Katowicach.
Opis:
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy Ul. Załęskiej 39-41 w Katowicach:
- 3 piony wspólne (łazienka-kuchnia),
- 2 piony łazienkowe (mieszkania środkowe),
- 2 piony kuchenne (mieszkania środkowe).
W załączeniu - przedmiary robót.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-02-23 14:00:00
Termin składania:2021-02-23
Wadium:3000,00 zł
Wymagania:Wymagane dokumenty:
1/. Potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 3000,00 zł oraz podpisane oświadczenia 1,2,3..
2/. Przedstawienie referencji w zakresie robót instalacyjnych (wymiana pionów wod-kan) za okres
ostatnich 3 lat oraz kopię polisy OC.
UWAGA: Warunkiem przystąpienia Oferenta do licytacji jest złożenie w formie elektronicznej w/w
dokumentów.
Numer dokumentu:2021/AWU/43
Źródło: Internet i własne
Załączniki: