Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-27
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana podłogi w restauracji hotelowej
Organizator:Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
Adres: Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. szamotulski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(+48) 61 292 18 29 faks: (+48) 61 292 18 57
E-mail:
Opis:Zamawiający "Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
Zaprasza do złożenia ofert na: Usługę- wymiana podłogi w restauracji hotelowej Hotelu Maraton w Szamotułach przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - w załączeniu do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty i ich forma: e-mail: przetargi@zgkszamotuly.pl, bądź w formie tradycyjnej, w zalakowanej kopercie na adres siedziby: 08.10.2018 r. do godz. 09:00
Termin składania:2018-10-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: W związku z prowadzoną działalnością gastronomiczno - hotelową usługa może być wykonana wyłącznie w dniach 25.11.2018 r - 08.12.2018 r.
Wymagania:Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
Wymaganych w ofercie dokumentów i oświadczeń: formularz oferty, KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Warunki płatności 21 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury
Uwagi:Kryterium wyboru oferty: 100% cena
Kontakt:Sposób porozumiewania się z wykonawcami: droga mailowa przetargi@zgkszamotuly.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Numer dokumentu:ZO/29/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: