Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16798971 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-02-08
Przedmiot ogłoszenia:Wynajem sal na szkolenia
Organizator:Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Adres: ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:505-154-429
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PCKP/FRSG/SALE/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych w ramach projektu ,,Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" w wybranych gminach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym:
a) Wynajem sali komputerowej lub sali oraz zestawu komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe seniorów - przewiduje się łącznie nie więcej niż 4800 godzin wynajmu.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zapewni wynajem sal na szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych w ramach projektu ,,Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" w wybranych gminach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych w ramach projektu ,,Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" w wybranych gminach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym:
a) Wynajem sali komputerowej lub sali oraz zestawu komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe seniorów - przewiduje się łącznie nie więcej niż 4800 godzin wynajmu.
Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku Zapytanie ofertowe.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 15-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław (w kopercie z nr postępowania) do dnia 15.02.2019 r. do godz. 15.00 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: oferty@fundacjarozwoju.org do końca dnia 15.02.2019 r. Decyduje termin wpływu oferty.
Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku Zapytanie ofertowe.
Termin składania:2019-02-15
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku.
Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku Zapytanie ofertowe.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena - waga: 60 %,
2. Gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - waga: 32 %,
3. Aspekty społeczne - waga: 8 %.
Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku Zapytanie ofertowe.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA EKSPERT - KUJAWY
Adres
Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
kujawsko-pomorskie , inowrocławski
Numer telefonu
523576215
Fax
523576215
NIP
5562417498
Tytuł projektu
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim
Numer projektu
POPC.03.01.00-00-0042/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jarosław Napierała
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
505-154-429
Kod CPV:70220000-9
Numer dokumentu:1165775, 1/PCKP/FRSG/SALE/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: