Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-30
Przedmiot ogłoszenia:Zagospodarowanie odpadu
Organizator:ORLEN EKO
Adres: CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:48242867703, 48665553085
E-mail:
Strona www:https://connect.orlen.pl/app/outRfx/244543/supplier/status
Opis:Zagospodarowanie odpadu o kodzie 05 01 99.
Przedmiot oferty
Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 Odpad 05 01 99 22 MG
Kategorie zakupowe
(A.06.003) Usługi odzysku i unieszkodliwiania
Typ rundy zapytania
Otwarty
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/244543/supplier/status

Rozpoczęcie składania ofert

30-09-2021 15:10
Zakończenie składania ofert

15-10-2021 13:00
Termin zadawania pytań

15-10-2021 13:00
Termin składania:2021-10-15
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji usługi: do 29.10.2021 r.
Numer dokumentu:ORLEN EKO/2/000206/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2021-10-11 16:04
Sprostowanie

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/244543/supplier/status

Zagospodarowanie odpadu o kodzie 05 01 99.

Spółka

ORLEN EKO
Kupiec

MAŁGORZATA TOMCZAK
CHEMIKÓW 7
09-411 PŁOCK

malgorzata.tomczak@orlen.pl

+48242867703

+48665553085
ORLEN Eko Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy usługi zagospodarowania (unieszkodliwienie lub odzysk) odpadu o kodzie 05 01 99 w ilości do 22 Mg.

Transport pozostaje po stronie ORLEN Eko Sp. z o.o.

Termin realizacji usługi: do 29.10.2021 r.
Numer zapytania ofertowego ORLEN EKO/2/000206/21
Rozpoczęcie składania ofert

30-09-2021 15:10
Zakończenie składania ofert

15-10-2021 13:00
Termin zadawania pytań

15-10-2021 13:00
Kategorie zakupowe

(A.06.003) Usługi odzysku i unieszkodliwiania

Typ rundy zapytania

Otwarty
Składanie ofert

Na całość
Dostępne waluty

PLN