Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23455352 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-24
Przedmiot ogłoszenia:Zagospodarowanie terenu
Organizator:Gmina Olszewo-Borki
Adres: ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. ostrołęcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 29 761 31 07 wewn. 122, fax. 029 643 20 74
E-mail:
Opis:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w iejskiej w msc. Rataje gm. Olszewo-Borki".
1 )Przedmiotem zamówienia jest ułożenie kostki brukowej gr. 6cm w kolorze grafitowym wraz z obrzeżem na działce gminnej nr ewid. 149/1 oraz 149/3 w msc. Rataje dla zadania pod nazwą: ,, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Rataje gm. Olszewo-Borki".
Zakres prac :
- przygotowanie podłoża
- dostarczenie własnym transportem materiałów
- ułożenie chodnika do altanki szer. 1,3m dł. 42m.
- ułożenie opaski wokół altany szer.0,5m + podest 3,0m x 6,0m
- ułożenie obrzeży chodnikowych w kolorze grafitowym ok.l 18 szt Szkic w załączeniu
Miejsce i termin składania ofert: ) Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminy Olszewo-Borki lub na adres email: sekretariat@olszewo-borki.pl
2) TERMIN SKŁADANIA ofert: do 27.06.2022r.
Termin składania:2022-06-27
Miejsce i termin realizacji:3) Termin realizacji zamówienia : 31.07.2022r.
Wymagania:3 Do obowiązków wykonawcy należy :
- sprawdzenie zakresu prac w terenie i wykonanie własnego pomiaru II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
Kontakt:4) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Aneta Kordel, starszy specjalista d/s inwestycji, i gospodarki komunalnej tel. 29 761 31 07 wewn. 122 , e-mail: aneta.kordel@olszewo-borki.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: