Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Zakup akcesoriów ogrodniczych
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
Adres: ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://mopssosnowiec.logintrade.net
Opis:"Zakup akcesoriów ogrodniczych dla Potrzeb Aktywności Lokalnejw związku z realizacją projektu konkursowego " Tyle wsparcia w całym mieście" oraz projektu " Aktywne Centrum - Szansa dla Nas - II edycja"
Przedmiot zamówienia:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (wypełnić i przesłać załącznik do postępowania) na zakup akcesoriów ogrodniczych dla potrzeb Programu Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego ,,Aktywne Centrum - Szansa dla Nas - II edycja" oraz projektu konkursowego ,,Tyle wsparcia w całym mieście". Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku. Zamawiający informuje o konieczności dostarczenia przez Wykonawcę zamówienia do siedziby MOPS przy ulicy 3 Maja 33 w Sosnowcu. Zamawiający prosi o wskazanie terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę po jego złożeniu
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Nazwa pozycji CPV/Indeks 1 szt. %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mopssosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,47175,f5baaf0afe419681731ec3d30dafd954.html
TERMIN SKŁADANIA:
10- 06- 2021 23: 59
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
08- 06- 2021 23: 59
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mopssosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,47175,f5baaf0afe419681731ec3d30dafd954.html
Termin składania:2021-06-10
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
MOPS Sosnowiec
tel:
e-mail: szp@mopssosnowiec.pl
Numer dokumentu:Z14/37
Źródło: Internet i własne
Załączniki: