Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Zakup dalmierzy
Organizator:PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów
Adres: ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 44 737 7653
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/85861/details
Opis:Zakup dalmierzy dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest zakup dalmierzy dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/85861/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
06-05-2024 12:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 06-05-2024 12:00
Termin składania:2024-05-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A, Oddział KWB Bełchatów, Ul. Św. Barbary 3, 97-400 Rogowiec, Magazyn: FM 008
Uwagi:Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków, zgodnie z pkt 5 SWZ.
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt 5.1.1. i 5.1.2. SWZ.
3. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami, zgodnie z pkt 9 SWZ.
4. Miejsce oraz termin składania Ofert / Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym, zgodnie z pkt 10 SWZ.
5. Kryteria oceny ofert i ich wagi, zgodnie z pkt 12 SWZ.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Bożena Mikłaszewska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Bozena.Miklaszewska@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7653
Numer dokumentu:POST/GEK/CSS/IZK-KWB/03027/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: