Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów typu split
Organizator:Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Adres: ul. Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 77 45 20 745, fax. +48 77 45 20 123
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia :
Dobór, zakup, dostawa, demontaż starych jednostek, montaż i uruchomienie klimatyzatorów miejscowych typu split-inverter - 2 szt. dla pomieszczenia : Serwerowni zlokalizowanej w budynku D poz. -1 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
Warunki techniczne :
Jednostki zewnętrzne montowane na elewacji budynku na wysokości parteru ( do 3 m ), przewidywana długość każdej z instalacji chłodniczej około 8 mb, skropliny odprowadzane grawitacyjnie na zewnątrz budynku przy jednostce zewnętrznej. Jednostki wewnętrzne winny być zamontowane w miejsce zdemontowanych starych jednostek.
Inwestor zapewnia zasilanie elektryczne.
Klimatyzatory powinny pracować w cyklu naprzemiennym ( jedna jednostka zapewnia parametry w pomieszczeniu ).

Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniu :
- temperatura w pomieszczeniu : 18 - 20 st.C
- wilgotność względna : 40 % - 70 %
- gradient temperatury max 6 k/h
- zyski ciepła od urządzeń do powietrza : 4,5 kW

Wymagania odbiorowe :
-Protokół odbioru technicznego
-Instrukcja obsługi w języku polskim
-Karta gwarancyjna urządzenia

Wymagania :
Klimatyzatory winny być wyposażone w filtr antybakteryjny, współczynnik efektywności energetycznej powinien wynosić : SEER=lub>5,1, SCOP=lub>3,8.
Oferta cenowa zawierać powinna koszty przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta.
- termin gwarancji - min. 5 lat
- oferta cenowa zawierać powinna koszty przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta
- wykonawca powinien wykazać się posiadanymi uprawnieniami w zakresie wykonania przedmiotu
zamówienia.
- podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert : 08.01.2021 r. do godz. 15.00.
Ofertę cenową należy przesłać na adres poczty elektronicznej .
Termin składania:2021-01-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia :
- do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy ( przekazanie do użytkowania , protokół prób i odbioru technicznego)
Wymagania:Wybór ofert :
W wyniku postępowania wybrana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę wraz z podatkiem VAT .
Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Kontakt:Kontakt : S. Kulina - tel. 77 4520 440 .
Adres poczty elektronicznej : stanislaw.kulina@usk.opole.pl
Numer dokumentu:DTE/ 073 / 375 / 2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: