Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-29
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do zajęć kulinarnych
Organizator:Gmina Daleszyce
Adres: Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 317 16 94
E-mail:
Opis:Rozeznanie rynku na zadanie
Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do zajęć kulinarnych dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów".
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, gmina Daleszyce
zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania rynku.
Miejsce i termin składania ofert: Szacunkowej wyceny należy dokonać według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do rozeznania rynku i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 08.05.2024 r na adres: edyta.koziel@daleszyce.pl
Termin składania:2024-05-08
Wymagania:Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych FESW 2021-2027 i Regulamin konkursu wraz z wytycznymi są udostępnione na stronie: https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl
Numer dokumentu:AR.ZP.271.2.1.2024.EK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: