Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27081221 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-25
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa Routerów LTE - TP-Link TL-MR100 4G LTE
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Adres: Mogilska 109, 31-571 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 12 615 54 44
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/434340
Opis:Zakup i dostawa Routerów LTE - TP-Link TL-MR100 4G LTE dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Opis postępowania: ZAPYTANIE CENOWE

nr 90/AŁI/2024

Postępowanie jest prowadzone zgonie z zapisami art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przepisy art. 7 ust. 1-8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

pn.: Zakup i dostawa Routerów LTE - TP-Link TL-MR100 4G LTE dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Ofertę należy przesłać do dnia: 08.05.2024 r. do godz. 12:00:

Poprzez Platformę Zakupową https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

I. Opis przedmiotu zamówienia:

DOSTAWA urządzeń sieciowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy musi posiadać status ,,nowy", musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji.

Lp.

Nazwa

Ilość (szt.)

1

TP-Link TL-MR100 4G LTE

6

II. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Wymagane warunki serwisu i gwarancji: co najmniej 24 miesięcy, termin realizacji naprawy 14 dni. Gwarancja świadczona będzie w miejscu, w którym będą zainstalowane urządzenia (na terenie miasta Krakowa), a jeżeli naprawa na miejscu nie będzie możliwa, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z transportem

2. Termin ważności oferty min. 14 dni

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.

5. Oferowany asortyment musi posiadać status nowy, sprawny, wolny od wad fizycznych o prawnych, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niezgodnych z przedmiotem zamówienia.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zadanie

8. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT NA ZAMIENNIKI.

9. Wymagana dostawa na koszt Dostawcy do magazynu zamawiającego zlokalizowanego w Krakowie przy Ul. Mogilskiej 109 w Krakowie.

10. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na dostawę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Do 14 dni od daty otrzymania PISEMNEGO zamówienia.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Magazyn Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

III. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

ZAMAWIAJĄCY WYZNACZYŁ KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA BRUTTO 100%

WYKONAWCA OŚWIADCZA ŻE SKŁADAJĄC OFERTĘ AKCEPTUJE WSZYSTKIE ZAPISY ZAWARTE W ZAPYTANIU CENOWYM.

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE WYBÓR OFERTY, KTÓRA BĘDZIE GWARANTOWAŁA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW W SPOSÓB CELOWY, OSZCZĘDNY Z ZACHOWANIEM ZASADY UZYSKIWANIA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW Z DANYCH NAKŁADÓW.

Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej. W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk eB2B - kontakt w stopce strony internetowej.
Grupa asortymentowa:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/434340
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Składanie ofert 2024-04-25 15:00 2024-05-08 12:00
Termin składania:2024-05-08
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:
Kontakt:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
Telefon: 12 615 54 44
Zamawiający: Wydział Łączności i Informatyki
Numer dokumentu:90/AŁI/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: