Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23386471 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i montaż bramek piłkarskich
Organizator:Gmina Mielec
Adres: ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. mielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17 774 56 34
E-mail:
Opis:"Zakup i montaż bramek piłkarskich z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu sportowego LKS Rzędzian w Rzędzianowicach".

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Bramki do piłki nożnej PROFESJONALNE /7,32 x 2,44 m/ -szt.2
Wykonane z profilu aluminiowego wzmocnionego - ożebrowanego, owalnego 100/120 mm. Głębokość 200 cm (góra/dół). Słupki i odciągi do siatki mocowane w tulejach. Rama dolna wykonana z profilu aluminiowego anodowanego 60 x 40mm ze specjalnym przetłoczeniem umożliwiającym mocowanie siatki za pomocą haczyków PP. Rama mocująca siatkę do podłoża połączona ze słupkami zawiasem. W komplecie: tuleje, haczyki PP do zawieszania siatki. Zgodne z normą FIFA. Kolor: biały.
2 Siatka na bramkę 7,32x2,44m -szt.2
PROFESJONALNA PP 4mm 200/200 /biały/ o wysokiej wytrzymałości. Grubość splotu 4 mm. Krawędź oczka: 10 cm. Głębokość siatki: góra 200 cm, dół 200 cm. Kolor: biały.

Do wartości zakupu należy doliczyć montaż bramek na obiekcie sportowym.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec w terminie do 30.06.2022 r.
Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania należy złożyć drogą elektroniczną na adres a.bieniek@ug.mielec.pl w temacie wpisać- Oferta na zakup i montaż bramek piłkarskich.
Termin składania:2022-06-30
Miejsce i termin realizacji:Lokalizacja obiektu: Rzędzianowice 141 B, 39-300 Mielec
Termin realizacji zamówienia: 29.07.2022 rok
Wymagania:3. Okres gwarancji: 36 miesięcy
4. Warunki płatności: przelew 14 dni
1. Warunki udziału w postępowaniu*: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnia następujące warunki:
- posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy
2. Kryterium oceny ofert: 100% cena
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Ortyl tel. 17 774 56 34
Numer dokumentu:35/2022/ZPM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: