Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-03
Przedmiot ogłoszenia:Zakup monitorów interaktywnych i słuchawek dousznych
Organizator:Gmina Daleszyce
Adres: Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 0-41/ 317-16-94, fax.0-41/ 317-16-93
E-mail:
Opis:Rozeznanie rynku na zadanie
Zakup monitorów interaktywnych i słuchawek dousznych w ramach programu pn.: ,,Edukacja Cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce". w ramach programu pn.: ,,Edukacja Cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce".

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach działania 8.3 ,,Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego" 8 Osi Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
Miejsce i termin składania ofert: Szacunkowej wyceny należy dokonać według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do rozeznania rynku i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 08.02.2021 r. do godz. 10:00 na adres: marcin.dlugosz@daleszyce.pl
Termin składania:2021-02-08
Wymagania:Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 i Regulamin konkursu wraz z wytycznymi są udostępnione na stronie https://www.2014- 2020.rpo -swietokrzyskie.pl/skorzyst aj/zobacz-ogloszenia-i-w yniki-naborow-wniosk ow/item/1714-ogloszenie-konkursu-num er-rpsw-08-03-03-iz-00-26-167-17-w-ramach-poddziala nia-8-3-3-rozwoj-edukacji-ksztalcenia-ogolnego-w-zakresie-stosowania-tik?start=10
W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, NIP: 6572525617, REGON: 291010040, zwraca się
z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania rynku.
Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer dokumentu:AR.ZP.271.3.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: