Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16707973 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-01-23
Przedmiot ogłoszenia:,,ZAKUP SKRZYNIOPALET DREWNIANYCH DO PRZECHOWYWANIA ZIEMNIAKÓW - 150 SZT"
Organizator:Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
Adres: Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. koszaliński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (94) 316-12-95, fax (94) 316-13-77
E-mail:
Opis:Przedmiotem przetargu jest zakup skrzyniopalet drewnianych do przechowywania ziemniaków o wymiarach 1800 x 1200 x 1000 mm - w ilości 150 sztuk.
Miejsce i termin składania ofert: Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie PMHZ Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora.
Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej celbowo@pmhz.pl
Termin składania:2019-02-15
Miejsce i termin realizacji:Termin i miejsce dostawy: do dnia 30 czerwca 2019 r. - PMHZ Strzekęcin Oddział Celbowo, Celbowo 1, 84-100 Puck
Wymagania:Do oferty załączyć:
- zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl - (zakładka Przetargi)
- specyfikację oferowanego przedmiotu, cenę zakupu w PLN i warunki płatności.
Kontakt:Osoba do kontaktu - p. Dyrektor Eugeniusz Szornak tel. 603 605 047
Źródło: Internet i własne
Załączniki: