Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27256449 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-29
Przedmiot ogłoszenia:Zakup sprzętu komputerowego
Organizator:Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o
Adres: ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz
Województwo / powiat: opolskie, pow. głubczycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon : 512262738
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe dla zadania : ,,Zakup sprzętu komputerowego"
III. Zakres zapytania (SIWZ):
lx Dell OptiPlex 7010 Micro + monitor Dell P2723D lx Dell OptiPlex 7010 Micro + monitor Dell P2422h 2x Dell OptiPlex 7020 SSF + monitor Dell P2723D
2x Dell Latitude 7440 + stacja dokująca Dell Dock | WD19S |130W + monitor Dell P2423 3x Dell Latitude 5440 + stacja dokująca Dell Dock | WD19S |130W + monitor Dell P2422h
Szczegółowa specyfikacja do wskazanych modeli w załącznikach.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć e-mailowo na adres: oferty@kombinatkietrz.pl. z dopiskiem ,,Zakup sprzętu
komputerowego" do dnia 12.06.2024r. do godz. 14:00.
Termin składania:2024-06-12
Wymagania:II. Informacje ogólne:
1. Ogłoszeniodawca nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn .
3. Ogłoszeniodawca nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania.
4. Wybrany oferent zostanie poinformowany o zakończeniu postępowania.
5. Ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 KC.
W ofercie należy podać :
- cenę
- warunki płatności
- warunki gwarancji
- okres obowiązywania oferty (min. 7 dni)
Oferta musi zawierać pełne dane teleadresowe oferenta (nr telefonu, e-mail).
V. Warunki postępowania :
1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie ogłoszeniodawcy.

3. Warunkiem realizacji jest przystąpienie do podpisania umowy na wzorze Kupującego.
a) Informacje na temat zmian zapisów umownych można uzyskać w siedzibie ogłoszeniodawcy.
b) Ogłoszeniodawca zastrzega sobie zapis w umowie, że termin dostawy musi wyprzedzać termin płatności. W przypadku gdy Oferent w swojej ofercie zamieści przedpłatę, warunkiem jest jej zabezpieczenie poprzez:
I. Gwarancję bankową. II. Zabezpieczenie na hipotece. III. Inne, uzgodnione przez strony, c) Załączniki do umowy
o Zapytanie ofertowe
o Specyfikacja towaru/sprzętu oferowanego
o Warunki gwarancji które nie mogą wyłączać rękojmi Przygotował: Przemysław Kępiński \\\\\\\\
Administratorem danych osobowych zbieranych w celu wyłonienia dostawcy lub kontrahenta jest' Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zatorze 2, 48-130 Kietrz zwana dalej ,,Spółką". W niniejszej klauzuli informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@kombinatkietrz.pl.
Uwagi:Cel i podstawy przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą, a następnie w związku z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz ich realizacją.
Przysługujące Państwu prawa
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o. lub za pośrednictwem email: sekretariat@kombinatkietrz.pl
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest tutaj: http://kombinatkietrz.pl/klauzulainformacyjna
Wskazanie Administratora
Kontakt:Bliższe informacje pod numerem telefonu : 512262738.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: