Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24512229 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych i biologicznych
Organizator:Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
Adres: Prymasa Tysiąclecia 79A, 01-242 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL5321986390
Telefon / fax:+ 48 518 669 892
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142033
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0546/20 - 3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych

Część 1
DOSTAWA odczynników - część 1.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zapytania ofertowego nr 2/2023 jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych i biologicznych wg specyfikacji technicznej w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym - część 1.
Opis

1. Kwas octowy 99,5-99,9% czda, numer referencyjny PA-06-568760114#2,5L, lub rozwiązanie równoważne - dwa (2) opakowania (2,5 L każde)
2. 2-propanol pure p.a. (izopropanol) CZDA, numer referencyjny 751500111, lub rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie (2,5 L)
3. Metanol do HPLC czystość >99.9 %, numer referencyjny POCH621995156-2.5L, lub rozwiązanie równoważne - dwa (2) opakowania (2,5 L każde)
4. Alkohol etylowy 96 % CZDA 2L w karnistrze, numer referencyjny 200-578-6, lub rozwiązanie równoważne - dwa (2) opakowania (2 L każde)
Część 2
DOSTAWA odczynników - część 2.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zapytania ofertowego nr 2/2023 jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych i biologicznych wg specyfikacji technicznej w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym - część 2.

Opis

1. NaH2PO4 fosforan monosodowy, for analysis EMSURE(R) ACS,Reag. Ph Eur, numer referencyjny 1.06346 .1000 - jedno (1) opakowanie (1 kg)
2. Temed, N,N,N´,N´-Tetramethylethylenediamine, BioReagent, suitable for electrophoresis, ~99%, numer referencyjny T9281-25 - jedno (1) opakowanie (25 ml)
3. cOmplete(TM) ULTRA Tablets, glass vials Protease Inhibitor Cocktail, numer referencyjny 5892988001 - jedno (1) opakowanie (2x10 tabletek)
4. GelRed(R) Nucleic Acid Stain 10000X Water, numer referencyjny SCT123 - jedno (1) opakowanie (0,5 m)
5. Acrylamide/Bis acrylamide 30 % solution, numer referencyjny A3699-5X100ml - trzy (3) opakowania (5X100 ml)
6. Tryptone Microbiologically tested, numer referencyjny T7293-1kg - jedno (1) opakowanie (1 kg)
7. Yeast Extract suitable for microbiology, numer referencyjny 70161-2.5KG - jeno (1) opakowanie (2,5 kg)
8. Ammonium sulfate, ACS reagent, >=99.0%, numer referencyjny A4915-2.5KG, lub rozwiązanie równoważne - jeno (1) opakowanie (2,5 kg)
9. Ampicillin sodium salt, numer referencyjny A9518-25G, lub rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie (25g)
10. Sodium dodecyl sulfate, numer referencyjny L3771-1kg, lub rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie (1 kg)
11. Sodium hydroxide NaOH, pellets for analysis EMSURE(R), numer referencyjny 1064981000, lub rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie (1 kg)
12. NaCL do analizy, poziom jakości 300, klasa czystości ACS reagent, >=99.5% (silver nitrate titration), numer referencyjny 1064045000, lub rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie (5 kg)
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-18
Termin składania:2023-01-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Wola
Miejscowość
Warszawa

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Wola
Miejscowość
Warszawa
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-11
Data ostatniej zmiany
2023-01-11 15:15:12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogu uczestnictwa w postępowaniu i braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dla każdej pozycji ze specyfikacji technicznej zapytania ofertowego powinien zostać podany numer katalogowy oraz producent w celu weryfikacji jakości danego produktu.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogu uczestnictwa w postępowaniu i braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dla każdej pozycji ze specyfikacji technicznej zapytania ofertowego powinien zostać podany numer katalogowy oraz producent w celu weryfikacji jakości danego produktu.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Maria Rosińska
tel.: + 48 518 669 892
e-mail: maria.rosinska@fundacjabirn.pl
Kod CPV:33696300-8, 33696300-8
Numer dokumentu:2023-15221-142033, 2/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: