Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16481498 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą ryb i przetworów rybnych
Organizator:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o. o.
Adres: ul. Kośnego 53, 45-372 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 77 44 33 121, 77 44 33 622, fax. 77 44 33 021
E-mail:
Opis:zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest ,,Zakup wraz z dostawą ryb i przetworów rybnych", zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 2. FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz
należy przesłać faksem pod nr: 77 443 30 21 lub mailem na adres: ofertydlg@szpital.opole.pl w terminie do 13 grudnia 2018r. do godz. 1145.
Termin składania:2018-12-13
Wymagania:2. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie szpitala: www.szpital.opole.pl. Odpowiedzi na ewentualne pytania oraz ogłoszenie o wyniku postępowania będą umieszczane na ww. stronie
3. Spośród otrzymanych ofert Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena.
Kontakt:1. Ewentualne pytania do zapytania ofertowego należy kierować na piśmie na adres Szpitala (w tym również fax. 77 44 33 021) lub mailem na adres ofertydlg@szpital.opole.pl
Numer dokumentu:55.XI.18.ZO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: