Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-14
Przedmiot ogłoszenia:Zapewniene wsparcia w procesie implementacji PPK
Organizator:Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
Adres: ul. Szarych Szeregów 1, 78-100 Kołobrzeg
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 352 27 01, fax. 94 35 289 65
E-mail:
Opis:Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert:
ZARZĄDZANIE 1 PROWADZENIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH
(PPK). A W SZCZEGÓLNOŚCI:
2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zapewnieniu przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK, a w tym: - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK, - przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK, - opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia, - inne działania proponowane przez Wykonawcę, 2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK (przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej i papierowej oraz wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych) 3. Opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym 4. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym: - dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym - platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK - niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego - aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet
Miejsce i termin składania ofert: 3. Miejsce i termin złożenia zamówienia Oferty proszę nadsyłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej kolobrzeg.plw@wetgiw.gov.pl, faksem na nr fax.: 94/35 289 65, pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres zamawiającego do dnia 18.12.2020
Termin składania:2020-12-18
Wymagania:4. Dodatkowe informacje 1. Zamawiający zastrzega sobie zmianę opisu przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym wykonawcą. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 4. Zamawiający informuje, iż umowa z ewentualnym zwycięskim wykonawcą zostanie zawarta w terminie późniejszym
5. Kryterium oceny ofert Kryteria oceny ofert: - możliwość podpisania umowy na zarządzanie i prowadzenie PPK na rok z możliwością jej przedłużenia - wynagrodzenie wykonawcy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: