Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17203669 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-04-18
Przedmiot ogłoszenia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka ulicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Województwo lubelskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-05-07
Kod CPV:45233200-1,71320000-7,71248000-8,77310000-6
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • nadzór budowlany
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • niwelacje terenu roboty ziemne