Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:zlecenie - Polska
Data dodania oferty:2018-07-13
Przedmiot ogłoszenia:Poszukujemy oferty dla montażu urządzeń wentylacyjnych przy instalacji komory dymowej
Organizator:Klient Serwisu O1992
Adres: 35-001 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Poszukujemy oferty dla montażu urządzeń wentylacyjnych przy instalacji komory dymowej na budowie strażnicy :
Wentylacja pomieszczenia strefy termicznej komory zapewniająca min. 10-krotną wymianą powietrza na godzinę. Wentylacja śluzy wyjściowej komory zapewniająca min. 10-krotną wymianą powietrza na godzinę.
W pomieszczeniach komory dymowej w których stosuje się środki pozorujące zadymienie, system wentylacji nawiewno-wywiewnej powinien zapewnić całkowitą wymianę powietrza (oddymienie) w czasie nie dłuższym niż 90 sekund od chwil włączenia instalacji alarmowej.
Specyfikacja:Dokumentacja zostanie przesłana wyłącznie zainteresowanym, po kontakcie e-mailowym
Miejsce i termin składania ofert: oferta ważna do: 2018-07-17
do godz.12.00
Termin składania:2018-07-17
Źródło: Internet i własne
2018-07-16 13:41
Unieważnienie

Dnia 16.07.2018 na wniosek Ogłaszającego oferta zostaje zdezaktualizowana