Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:zlecenie - Polska
Data dodania oferty:2020-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Zlecę wycinkę i mulczowanie 16 ha 20 letniego lasu olchowego
Organizator:Gospodarstwo Rolne Mikoszów Sp. z o.o
Adres: Wybrzeże L. Pasteura 18/1i, 50-367 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:509 668 538
E-mail:
Opis:Gospodarstwo Rolne Mikoszów Sp. z o.o. zleci wycinkę 16 ha 20 letniego ?lasu olchowego?
Lokalizacja woj. dolnośląskie gmina Strzelin.
Cel przywrócenie działek do użytkowania rolnego, pozyskanie drewna.

Zakres prac:
- Wycinka drzew wraz karczowaniem (ok 16ha)
- Przewóz drzew o średnicy większej niż 8 cm (mierzone na wysokości 2m), na odległość 1,6km ? mapka trasy w załączeniu
- Mulczowanie terenu przy użyciu mulczera wgłębnego na głębokość co najmniej 20 cm.
- Mulczowanie powierzchowne terenu nie zalesionego ? 5 letnia trawa

Informacje na temat zadania:
- Grunt w ewidencji jest w większości sklasyfikowany jako rolny. Wycinamy tylko z terenów oznaczonych jako rolne!!! Enklawy oznaczone na mapie jako lasy, do pozostawienia.
- Na działkach znajdują się cieki wodne, duże drzewa wzdłuż cieków nie będą wycinane.
- Przewidujemy możliwość częściowego rozliczenia pozyskanym drewnem, zrębkami
- Możliwość realizacji płatności częściowych
- Inne, proszę zaproponować
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert 29 maja 2020 roku oferty, w postaci wypełnionej tabeli cenowej, proszę przesyłać na wyżej wskazany adres mailowy

Termin podpisania umowy na realizację zadania do 5 czerwca 2020 roku
Termin składania:2020-05-29
Miejsce i termin realizacji:Lokalizacja woj. dolnośląskie gmina Strzelin.
Rozpoczęcie i zakończenie robót do uzgodnienia
Wymagania:Kryteria wyboru oferty:
- Cena brutto za wykonanie całości zadania
- Wiarygodność Oferenta ( zrealizowane zadania, posiadany sprzęt)
- Termin wykonania zadania
Kontakt:Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Pan Tomasz Majda 509 668 538 t.majda@manufakturadobra.pl
Źródło: Internet i własne