Zgłoś sugestię

Współpraca z Portal PZP Sp. z o.o.

Mamy przyjemność poinformować, że Grupa BIZNES POLSKA oraz Portal PZP sp. z o.o. podpisały umowę licencyjną, na mocy której Portal PZP udziela Grupie BIZNES POLSKA licencji wyłącznej na dostęp do Bazy Danych, w celu hurtowej redystrybucji ogłoszeń (zapytań otwartych) publikowanych na platformie www.portalpzp.pl. Redystrybucja ogłoszeń będzie odbywać się poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie www.biznes-polska.pl oraz w raportach e-mailowych wysyłanych do klientów Grupy BIZNES POLSKA.