Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-20
Przedmiot ogłoszenia:Artykuły biurowe i druki akcydensowe
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o
Adres: ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. śremski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 61 28 30 511 lub 61 28 30 527 Fax: 61 28 30 190
E-mail:
Opis:artykuły biurowe i druki akcydensowe
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.
z siedzibą w Śremie przy ul. Parkowej 6
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do 31 grudnia 2018 r. osobiście, w siedzibie Spółki przy ul. Parkowej 6 w Śremie w sekretariacie w dni robocze w godz. 700 do 1500 lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: biuro@pgk.srem.pl
Termin składania:2018-12-31
Wymagania:Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.
Źródło: Internet i własne