Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14735981 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Bieżąca obsługa prawna
Organizator:Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 347 31 00; faks 94 343 36 95
E-mail:
Opis:Bieżąca obsługa prawna komórek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Koszalinie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego w
Koszalinie, ul. Partyzantów 15A,75-411 Koszalin , Biuro Podawcze
(parter), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie
później niż do godziny 10.00 dnia 29.01.2018 r.
Otwarcie ofert:Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2018 r. o godz. 10:15
Termin składania:2018-01-29
Źródło: Internet i własne