Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24807029 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa chemii basenowej
Organizator:Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o
Adres: Al. Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Legnica
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/736501
Opis:151/03/2023 DOSTAWA chemii basenowej do uzdatniania wody na potrzeby obiektu zespołu basenów odkrytych Aquafun przy ul Stromej 3a w Legnicy
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Podchloryn sodu Stabilizowany podchloryn sodu przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej za pomocą pompy dozującej - płynny stabilny preparat chlorowy o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym. Produkt z zawartością środka sekwestrującego przeciwko inkrustacji pomp i zaworów dozujących. Preparat jako wodny roztwór podchlorynu sodu zawierającego około 15 % aktywnego chloru 17000 kg 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Korektor pH minus płynny (płynny środek do regulacji wartości współczynnika pH w wodzie basenowej z alkalicznego do idealnego zakresu pH 7,0-7,4) 3500 kg 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Ziemia okrzemkowa kalcynowana [diatomit kalcynowany] F50 do filtrów okrzemkowych o właściwościach: pH (20°C): 6-9, rozpuszczalność: niska, gęstość: 2360 kg/m3 , charakterystyka cząsteczek: cząstki stałe, granulat, pozostałość na sicie maks. 15%, ciężar nasypowy: 200-350 kg/m3 3000 kg 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/736501
Składania : 13-03-2023 10:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 13-03-2023 10:05:00
Termin składania:2023-03-13
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub adres e-mail: administracja@sag.legnica.pl, pod nr tel. 76 722 60 36 wew. 36, 34
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - od dnia zawarcia umowy do 30.09.2023r. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Podstwy wykluczenia i warunki udziału - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest podmiotem podlegającym wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835) zwaną dalej ,,UOBN". W przypadku części 1 (podchloryn sodu) Wykonawca powinien posiadać pozwolenie ministra zdrowie na obrót produktem biobójczym zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.252 z późn. zm.). (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Rzeczypospolitej 116
59-220 Legnica
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2023
Numer dokumentu:ID 736501, 151/03/2023
Źródło: Internet i własne - Opennexus