Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż urządzeń do dekontaminacji osób
Organizator:Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o
Adres: Zamkowa 1A, 47-370 Moszna
Województwo / powiat: opolskie, pow. krapkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 535973020
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25150
Opis:Opolskie przeciw "COVID-19"

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA i montaż urządzeń do dekontaminacji osób
Okres gwarancji
wg oferty
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-15
Termin składania:2021-02-15
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
opolskie
Powiat
krapkowicki
Gmina
Strzeleczki
Miejscowość
Moszna
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPOP.08.01.00-16-0028/20 - Opolskie przeciw "COVID-19"
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się.
Warunki zmiany umowy
Nie przewiduje się.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wykluczy wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-12-30
Data ostatniej zmiany
2020-12-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - wg oferty Wykonawcy.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji - wg oferty Wykonawcy.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Koszt eksploatacji - wg oferty Wykonawcy.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - wg oferty Wykonawcy.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Leszek Krzysztofczyk
tel.: +48 535973020
e-mail: l.krzysztofczyk@ctn-moszna.pl
Kod CPV:33191000-5
Numer dokumentu:2020-11463-25150
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2021-01-18 08:08
Sprostowanie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25150

Ogłoszenie nr 2020-11463-25150
Opolskie przeciw "COVID-19"
Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2021-02-15

Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-30

Data ostatniej zmiany

2021-01-15

Planowany termin podpisania umowy

OGŁOSZENIE

OFERTY

PYTANIA
Powstaje w kontekście projektu

RPOP.08.01.00-16-0028/20 - Opolskie przeciw "COVID-19"

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.

Zamkowa 1A

47-370 Moszna

NIP: 1990111258

Osoby do kontaktu

Leszek Krzysztofczyk

tel.: +48 535973020

e-mail: l.krzysztofczyk@ctn-moszna.pl

Części zamówienia

Część 1
Opolskie przeciw "COVID-19"
Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia
Dostawa
Dostawy inne
Opis

Dostawa i montaż urządzeń do dekontaminacji osób

Okres gwarancji

wg oferty

Kody CPV

33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

krapkowicki

Gmina

Strzeleczki

Miejscowość

Moszna

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający wykluczy wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena - wg oferty Wykonawcy.

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Termin realizacji - wg oferty Wykonawcy.

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Koszt eksploatacji - wg oferty Wykonawcy.

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Okres gwarancji - wg oferty Wykonawcy.