Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23986269 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków czystości
Organizator:Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie
Adres: ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (+48 58) 674 63 00, fax (+48 58) 674 63 30
E-mail:
Opis:dostawa środków czystości
jednorazowy zakup i dostawę środków czystości wg poniższej specyfikacji:
Lp. Nazwa Ilość Wartość brutto
1 CLIN, płyn do mycia szyb 50 szt
2 CI LIT, kamień i rdza, 450 mi 80 szt
3 VANISH GOŁD, płyn do prania dywanów, 500 mi 10 szt
4 AJAX ŻEL, do łazienek, 500ml 30 szt
5 PRONTO, spray do mebli 12 szt
6 ODŚWIEŻACZ, do powietrza w spray'u 12 szt
7 KAMIX, odkamieniacz do czajnika, 150g 15 szt
8 TYTAN UNIWERSALNY, płyn do mycia, 5L 10 szt
9 Koszty dostawy
RAZEM BRUTTO
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja przedmiotu zamówienia: http://www.bip.cos.pl i http://www.cetniewo.cos.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty przesłane w postaci elektronicznej (sporządzone według załącznika nr 1) w formie plików PDF proszę kierować na adres: przetargi.wladyslawowo@cos.pl w temacie wiadomości wpisując: ,,Oferta cenowa na jednorazowy zakup i dostawę środków czystości".
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 10.10.2022 r.
Termin składania:2022-10-10
Miejsce i termin realizacji:o Wymagany termin realizacji zamówienia to maksymalnie 7 dni od daty zamówienia.
Wymagania:Informacje dodatkowe:
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 póz. 2019).
o Oferta powinna obejmować łączną wartość zamówienia brutto wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia, w tym kosztami dostawy do Zamawiającego.
o Kryterium oceny ofert: cena 100%.
o Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres joanna.pleper@cos.pl
Oferty składane pisemnie (sporządzone według załącznika nr 1) należy opakować w kopertę, zaadresować na adres Zamawiającego i opisać: ,,Oferta cenowa na jednorazowy zakup i dostawę środków czystości ".
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: