Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25140480 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-08
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Organizator:Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. świdnicki
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/763709
Opis:Z.O.4.2023 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/763709
Składania : 16-05-2023 10:00:00
Otwarcia : 16-05-2023 10:20:00
Termin składania:2023-05-16
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn.:
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
(nazwa przedmiotu zamówienia)
CPV
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące
39831200-8 Detergenty
39831240-0 Preparaty czyszczące
II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego środków czystości - szczegółowo wskazanych w formularzu cenowym - załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.
Opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy - Podmiotu podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Terminy realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 12 miesięcy.
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty
Formularz cenowy.xls [...].xlsx
Wzór oferty.doc
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 763709, Z.O.4.2023
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: