Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa systemu podwójnego odlewania
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Adres: ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://kwp-lublin.logintrade.net
Opis:"DOSTAWA systemu podwójnego odlewania"
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA systemu podwójnego odlewania dla KWP w Lublinie
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. System podwójnego odlewania CPV/Indeks 1 komplet %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwp-lublin.logintrade.net/zapytania_email,85617,0439f27c1e8e2500d89fe2cc47e7fce5.html

TERMIN SKŁADANIA: 2022-05-20 12:00 Termin zadawania pytań: 2022-05-19 12:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwp-lublin.logintrade.net/zapytania_email,85617,0439f27c1e8e2500d89fe2cc47e7fce5.html
Termin składania:2022-05-20
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Maria Marecka
tel:
e-mail: maria.marecka@lu.policja.gov.pl
"Dostawa systemu podwójnego odlewania"Osoba kontaktowa:
Maria Marecka
tel:
e-mail: maria.marecka@lu.policja.gov.pl
Numer dokumentu:Z12/57600
Źródło: Internet i własne
Załączniki: