Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy fabrycznie nowych aparatów powietrznych i masek
Organizator:Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Adres: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 349 84 44.
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczy: dostawy fabrycznie nowych aparatów powietrznych i masek dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy-
Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy planuje zakup:
o 20 kompletów aparatów powietrznych Fenzy Aeris II z butlą stalową oraz maską Optipro w pokrowcu,
o 50 szt. masek Optipro w pokrowcu.
Podane ilości mogą ulec zmianie w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty można przesłać do dnia 19.10.2018 r. do godz. 12:00 w następujący sposób:
1. Pocztą elektroniczną na adres: zampub@sppsp.bydgoszcz.pl lub
2. Faxem na numer: 52 3753077 lub
3. Pocztą na adres: Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz
Termin składania:2018-10-19
Wymagania:W przypadku zainteresowania proszę o przesłanie oferty zawierającej:
1. Cenę (netto / brutto VAT 23%) z ww. komplet, oraz za poszczególne elementy osobno (aparat, butla, maska)
2. Okres gwarancji
3. Kserokopie świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB
4. Termin dostawy od złożenia zamówienia
Kontakt:W imieniu Zamawiającego sprawę prowadzi:
- kpt. Waldemar Plak, tel. 52 349 84 44.
- asp. Mateusz Górka tel. 52 349 84 44.
Numer dokumentu:SPT.236.36.2018
Źródło: Internet i własne