Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24487599 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Druk i wysyłka publikacji
Organizator:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Adres: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: +48 126303333 Fax: +48 126303126
E-mail:
Opis:Szacowanie wartości zamówienia ,,Druk i wysyłka publikacji dla Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego"

Departament Rozwoju Regionu działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zwany dalej Zamawiającym, przygotowuje się do ogłoszenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Druk i wysyłka publikacji dla Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego".

W związku z tym Zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do zamówienia.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich wycen, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w razie potrzeby uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
Miejsce i termin składania ofert: Wycenę proszę przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, do dnia 11.01.2023 r. do godz. 15:00 na adres: morr.przetargi@umwm.malopolska.pl
Termin składania:2023-01-11
Kontakt:W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Panią Agnieszką Misiaszek-Wylandowską na adres e-mail: morr.przetargi@umwm.malopolska.pl; tel. 12 29 90 829).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: