Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2020-03-23
Przedmiot ogłoszenia:Ocieplenie elewacji wraz z remontem dachu
Organizator:AKCES Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o
Adres: ul. Sielska 10, 40-759 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 203-45-37 fax: 32 203-73-80
E-mail:
Opis:Ocieplenie elewacji wraz z remontem dachu, budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wincentego Muchy 5a i 5b w Jaworznie.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na adres e-mail Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 31.03.2020 r.
Adres e-mail - biuro@nieruchomosci-akces.pl
Termin składania:2020-03-31
Wymagania:W załączeniu - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane oraz przedmiary robót.
Kontakt:Osoby do kontaktu w tej sprawie:

Inspektor nadzoru Janusz Darowski - jdarowski@interia.pl lub j.darowski@nieruchomosci-akces.pl
Źródło: Internet i własne