Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-19
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja wyjazdu
Organizator:Gmina Miasto Kołobrzeg
Adres: Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
Państwo: Polska
NIP:PL6711698541
Telefon / fax:94 35 52 319
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122986
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPZP.07.06.00-32-K015/20 - ,,Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"

Część 1
Historia regionu

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Realizacja zamówienia publicznego obejmującego organizację wyjazdu dla uczestników/czek projektu - Historia regionu cz. I

Część 2
Wyjazd edukacyjny

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Realizacja zamówienia publicznego obejmującego organizację wyjazdu cz. II wyjazd edukacyjny

Część 3
Integracja i animacja zabaw

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Realizacja zamówienia publicznego obejmującego organizację wyjazdu dla uczestników/czek projektu - integracja i animacja zabaw cz.III
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-31
Termin składania:2022-08-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
kołobrzeski
Gmina
Kołobrzeg
Miejscowość
Kołobrzeg
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
opisano w zapytaniu ofertowym
Warunki zmiany umowy
opisano w zapytaniu ofertowym
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
opisano w zapytaniu ofertowym
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-19
Data ostatniej zmiany
2022-08-19 15:57:07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Opisane w zapytaniu ofertowym

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
opisano w zapytaniu ofertowym

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
opisano w zapytaniu ofertowym
Kontakt:Osoby do kontaktu
Magdalena Zielińska
tel.: 94 35 52 319
e-mail: m.zielinska@mops.kolobrzeg.pl
Kod CPV:63511000-4, 63511000-4, 63511000-4
Numer dokumentu:2022-2606-122986, DA.384-18/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: