Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17115254 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2019-04-03
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd i konserwacja szaf sterowniczych wraz z aparaturą kotłów
Organizator:PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
Adres: ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 753 71 95
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/111118
Opis:Nazwa postępowania: Przegląd i konserwacja szaf sterowniczych wraz z aparaturą kotłów WR-10 nr 1,2,3 oraz kotła PWPg-5 w oddz. Pniówek.
Opis postępowania: Wszelkie informacje dotyczące postępowania znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców oraz załącznikach (do pobrania).
Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy zadawać poprzez Platformę zakupową w wyznaczonym terminie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kontakt telefoniczny na numery podane w Instrukcji dla Wykonawców.
Grupa asortymentowa: Kotły, urządzenia nawęglania i gospodarki wodnej
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/111118
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2019-04-03 19:00 2019-04-19 10:00
Termin składania:2019-04-19
Wymagania:Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zamieszczenie na Platformie w postaci jednego pliku PDF wszystkich niezbędnych dokumentów podpisanych przez osoby umocowane.

Wymagane do postępowania dokumenty:
- Formularz Oferta
- Formularz Wynagrodzenie
- KRS/CEiDG
- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
- Referencje
- Kopia Polisy OC
- Potw. odbycia wizji lokalnej
- oraz pozostałe dokumenty o których mowa w Instrukcji dla Wykonawców.
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 60 dni
Oferta cenowa składana tylko w formie załącznika w zakładce Załączniki: Tak
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:SYLWIA GREGOREK
sylwia.gregorek@termika.pgnig.pl
Numer dokumentu:TEP/94/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2019-04-15 09:05
Zmiana terminu

https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/111118

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2019-04-03 19:00 2019-04-19 10:00