Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-29
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu budynku
Organizator:Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Adres: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. szamotulski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. nr 67 25 49 516
Opis:Remont dachu budynku gospodarczo-garażowego w m. Szklarnia 2, gmina Wronki.
Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Rozebranie obróbek blacharskich,

2) Rozebranie deskowania,

3) Rozebranie więźb dachowych,

4) Wywóz materiału z rozbiórki,

5) Montaż murłat, krokwi,

6) Deskowanie połaci dachu,

7) Montaż rynien i rur spustowych,

8) Krycie dachu papa termozgrzewalną,

9) Ułożenie folii PE,

10) Okładzina sufitu płyta OSB.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym przedmiarze robót, kosztorysie ślepym i projekcie budowlanym.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 7 lutego 2018 r. do godz. 12:00
Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki (biuro nr 6, I piętro).
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki - biuro nr 6 w dniu 7 lutego 2018 r. o godz. 12:15.
Termin składania:2018-02-07
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania Urzędu Miasta i Gminy Wronki, pracownik Jan Kwaśny, tel. nr 67 25 49 516, biuro nr 11, adres e-mail: j.kwasny@wronki.pl
Numer dokumentu:ZP.271.2.4.2018
Źródło: Internet i własne