Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2018-04-03
Przedmiot ogłoszenia:Remont klatki schodowej
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowo - Budowlana ,,Osiedle Kabaty"
Adres: ul. Bronikowskiego 9, 02-796 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 5466366
Opis:remont klatki schodowej od piwnic do I pietra w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dembego 17A w Warszawie
Zakres prac do wykonania i warunki konkursu są przedstawione w ,,Zapytaniu Ofertowym" na stronie internetowej Spółdzielni.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 16.04.2018 roku do godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert na remont klatki schodowej od piwnic do I piętra w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dembego 17A w Warszawie.
Termin składania:2018-04-16
Wymagania:SMB ,,Osiedle Kabaty" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia negocjacji z oferentami oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: