Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20243789 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 58 527 927
E-mail:
Opis:1 Szemud Szemud gmina wiejska Ul. Jubilerska - nr dzial.: SZemud-397/23,22
Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego z ist. ZK do szafek pomiarowych w
granicach działek wg WP-P/20/004856,004859,004861,004867 i projektu nr
920/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem.
sprawa ZN/8434/3636MZI/2020/2001076
2 Szemud Szemud gmina wiejska Ul. Jubilerska - nr dzial.: Szemud-397/21
Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel i montaż P2 wg WP-P/20/004870,004873 i
projektu nr 927/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem.
sprawa ZN/8433/3636MZI/2020/2001077
3 Szemud Szemud gmina wiejska Ul. Jubilerska - nr dzial.: Szemud-397/24,25
Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel, budowa przyłacza kablowego i montaż
szafek pomiarowych w granicach działek wg WPP/
20/004894,004887,004825,004852 i projektu nr 924/P/20. Prace wykonać z
wyłączeniem.
sprawa ZN/8432/3636MZI/2020/2001078
4 Sasino Choczewo gmina wiejska - nr dzial.: Sasino-298/14
Wykonanie robót: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK wg WP-P/20/006431 i
projektu nr 909/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia.
sprawa ZN/8431/3636MZI/2020/2001080
5 Leśniewo Puck gmina wiejska - nr dzial.: Leśniewo-350
Wykonanie robót: budowa SP przy ist. ZK wg WP-P/19/068123 i projektu nr
786/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia.
sprawa ZN/8430/3636MZI/2020/2000119
6 Kębłowo Luzino gmina wiejska - nr dzial.: Kębłowo-340/107
Wykonanie robót: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK wg WP-P/20/000390 i
projektu nr 914/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia.
sprawa ZN/8429/3636MZI/2020/2000987
7 Domatówko Puck gmina wiejska - nr dzial.: Domatówko-3/4
Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego z ist. ZK wg WP-P/19/069033 i
projektu nr 818/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia.
sprawa ZN/8428/3636MZI/2020/2000306
8 Łebcz Puck gmina wiejska Ul. Sportowa - nr dzial.: Łebcz-420/4
Wykonanie robót: budowa SP przy ist. ZK wg WP-P/19/039220 i projektu nr
491/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia.
sprawa ZN/8427/3636MZI/2020/1904513
9 Kamień Szemud gmina wiejska nr dzial.: 47,4
Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel w miejsce ist. trójnika, ist. kabel zasilić z
nowego ZK wg WP-P/19/069178 i projektu nr 750/P/20. Prace wykonać z
wyłączeniem.
sprawa ZN/8423/3636MZI/2020/2000542
10 Bychowo Gniewino gmina wiejska - nr dzial.: Bychowo-55/4
Wykonanie robót: budowa przyłacza kablowego z ist. słupa wg WP-P/20/000788 i
projektu nr 889/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia.
sprawa ZN/8422/3636MZI/2020/2001021
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 04-12-2020 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 04-12-2020 godz. 09:20
Termin składania:2020-12-04
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 02-03-2021
Przetarg nr 2 - 26-02-2021
Przetarg nr 3 - 26-02-2021
Przetarg nr 4 - 02-03-2021
Przetarg nr 5 - 02-03-2021
Przetarg nr 6 - 02-03-2021
Przetarg nr 7 - 26-02-2021
Przetarg nr 8 - 12-02-2021
Przetarg nr 9 - 26-02-2021
Przetarg nr 10 - 26-02-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Klaudia Wołowska, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 58 527 9270
adres email: Klaudia.Wolowska@energa.pl
Numer dokumentu:1491/W/20/Wejherowo
Źródło: Internet i własne
Załączniki: