Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie informacyjnych oznaczeń naziemnych
Organizator:Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku
Adres: Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:798-989-838
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Wykonanie informacyjnych oznaczeń naziemnych na instalacjach PZP
Treść zapytania:
Treścią zapytania ofertowego jest wykonanie poziomych oznaczeń informacyjnych na wskazanych instalacjach. Wykonany poprzez malowanie zestawem malarskim na powierzchni betonowej.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączniku nr 1.
Prace należy wykonać w terminie do 31.12.2021.
Sprawę prowadzi Anna Demczuk-Czerniawska 798-989-838
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. wykonanie oznaczeń naziemnych 1 szt. oznaczenia instalacji.pdf
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie informacyjnych oznaczeń naziemnych na instalacjach PZP"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1250094,73e5e9b2c9d30bf8b02fb2825df61345.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
09- 11- 2021 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 11- 2021 08: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
18- 11- 2021 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1250094,73e5e9b2c9d30bf8b02fb2825df61345.html
Termin składania:2021-11-22
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Anna Demczuk - Czerniawska
tel:
e-mail: anna.demczuk-czerniawska@grupalotos.pl
Numer dokumentu:Z56/129081
Źródło: Internet i własne
Załączniki: