Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14819315 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-01-31
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62-5002 355
Opis:1 Stare Miasto Stare Miasto gmina wiejska ul. Topolowa nr dział.: 1605/3 sprawa ZN/651/4545MZI/2018/1700717
Budowa linii kablowej nN
2 Kraśnica-Kolonia Golina obszar wiejski nr dział.: 98/4 sprawa ZN/652/4545MZI/2018/1700715
Budowa przyłącza kablowego nN
3 Kuźnica Kramsk gmina wiejska nr dział.: 22/5 sprawa ZN/654/4545MZI/2018/1603880
Budowa linii kablowej nN
4 Koszuty-Parcele Słupca gmina wiejska nr dział.: Koszuty Parcele-15/6 sprawa ZN/656/4545MZI/2018/1701027
Budowa przyłącza kablowego nn
5 Szydłowiec Orchowo gmina wiejska nr dział.: Szydłówiec-253/62 sprawa ZN/657/4545MZI/2018/1700837
Budowa linii kablowej nn
6 Sługocin Lądek gmina wiejska nr dział.: Sługocin-165 sprawa ZN/659/4545MZI/2018/1701134
Budowa przyłącza kablowego nn
7 Wilczogóra Wilczyn gmina wiejska nr dział.: 110/1 sprawa ZN/660/4545MZI/2018/1701020
Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV
S Rychwał Rychwał miasto nr dział.: 741/3 sprawa ZN/661/4545MZI/2018/1700915
Budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV
9 Węglew Golina obszar wiejski nr dział.: Węglew-922/11, Węglew-922/11 sprawa ZN/663/4545MZI/2018/1700916
Budowa przyłącza kablowego nn ,4 kV
10 Ślesin Ślesin miasto nr dział.: 1149/4 sprawa ZN/664/4545MZI/2018/1603895
Budowa przyłącza kablowego nN
11 Licheń Stary Ślesin obszar wiejski nr dział.: 443 sprawa ZN/665/4545MZI/2018/1603890
Budowa przyłącza kablowego nN
12 Szyszyńskie Holendry Ślesin obszar wiejski nr dział.: 47/5 sprawa ZN/666/4545MZI/2018/1603882
Budowa przyłącza kablowego nN
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy i przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok 5 do 08-02-2018 godz. 09:00
Termin składania:2018-02-08
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 11-04-2018
Przetarg nr 2 - 06-04-2018
Przetarg nr 3 - 19-04-2018
Przetarg nr 4 -19-04-2018
Przetarg nr 5 - 19-04-2018
Przetarg nr 6 - 19-04-2018
Przetarg nr 7 - 19-04-2018
Przetarg nr 8 - 19-04-2018
Przetarg nr 9 - 19-04-2018
Przetarg nr 10 - 19-04-2018
Przetarg nr 11 -19-04-2018
Przetarg nr 12 - 19-04-2018
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.enerqa-operator.pl/dostawcy i przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Termin związania z oferta: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355
adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:126/W/18/Konin
Źródło: Internet i własne