Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-09-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
Adres: ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 89 612 184
Opis:1 Olsztyn Olsztyn gmina miejska ul. Ignacego Krasickiego /Barcza nr dzial.: 126-
37/13
Dostosowanie wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN Barcza 2 [O-1546] do
nowych potrzeb oraz budowa sieci kablowej nN o łącznej długości ok. 1256m
sprawa ZN/4027/606MZI/2018/1700112
2 Olsztyn Olsztyn gmina miejska al. al. Wojska Polskiego nr dzial.: 67/13,1/4,13/1
Przebudowa- wymiana linii kablowej SN 15kV nr 705, relacji GPZ Olsztyn Zachód od
ist. mufy do st. Kolejowa O-0477, dł. 1084m.
sprawa ZN/4028/606MZI/2018/16701
3 Szczęsne Purda gmina wiejska nr dzial.: 27-138/2, 27-138/3, 27-138/4, 27-
146/35, 27-146/50, 27-146/36, 27-146/25, 27-146/22, 27-146/26, 27-146/43, 27-
146/23, 27-146/42, 27-146/55, 27-146/37, 27-146/38, 27-146/12, 27-146/58, 27-
146/17, 27-146/40, 27-146/56, 27-146/57, 27-146/11, 27-146/29, 27-146/39, 27-
146/62, 27-146/63, 27-146/60, 27-146/64, 27-146/61, 27-146/69, 27-146/65, 27-
146/68, 27-146/67, 27-146/66, 27-146/71, 27-146/18, 27-146/74, 27-146/75, 27-
146/73, 27-146/72, 27-146/48, 27-146/45, 27-146/46, 27-146/49, 27-146/47, 27-
146/31, 27-146/51, 27-146/30, 27-146/76, 27-146/52, 27-146/4, 27-146/3
Budowa sieci kablowej dł. 72m wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu
zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnych.
sprawa ZN/4029/606MZI/2018/1100320
4 Olsztyn Olsztyn gmina miejska ul. Przemysłowa Lubelska nr dzial.: 77-2/2
Budowa linii kablowej nN 0,4kV o dł. 50/56mb
sprawa ZN/4030/6363MZI/2018/1702242
5 Wadąg Dywity gmina wiejska
przebudowa linii napowietrznej nN na dł.288/314m -"Wadą Wieś" O-0939
sprawa ZN/4031/6363MZI/2018/17649
6 Wójtowo Barczewo obszar wiejski nr dzial.: 30-331/179, 331/180, 331/181,
331/182, 331/183, 30-331/184, 331/185, 331/186, 331/187, 331/188, 30-331/189,
331/190, 331/191, 331/192, 331/193, 30-331/196, 331/197, 331/198, 331/199,
331/200, 30-331/201, 331/202, 331/203, 331/204, 331/206, 30-331/207, 331/208,
331/209, 331/210, 331/211, 30-331/212, 331/213, 331/214, 331/215, 331/216, 30-
331/217, 331/218, 331/219, 331/221, 331/222, 30-331/223, 331/224, 331/226,
331/227, 331/228, 30-331/229, 331/230, 331/231, 331/232, 331/233, 30-331/234,
331/235, 331/236, 331/237, 331/238, 30-331/239, 331/240, 331/241, 331/242,
331/243, 30-331/244, 331/245, 331/246, 331/247, 331/248, 30-331/251, 331/252,
331/253, 331/254, 331/255, 30-331/256, 331/257, 331/258, 331/259, 331/260, 30-
331/262, 331/263, 331/264, 331/265, 331/266, 30-331/267, 331/268, 331/269,
331/270, 331/271, 30-331/110, 331/111, 331/112, 331/113, 331/114, 30-331/115,
331/116, 331/117, 331/118, 331/119, 30-331/120, 331/121, 331/122, 331/123,
331/124, 30-331/125, 331/126, 331/128, 331/129, 331/130, 30-331/131, 331/132,
331/133, 331/134, 331/135, 30-331/136, 331/137, 331/138, 331/139, 331/140, 30-
331/142, 331/143, 331/144, 331/145, 331/146, 30-331/147, 331/148, 331/149,
331/151, 331/152, 30-331/153, 331/154, 331/155, 331/156, 331/157, 30-331/158,
331/160, 331/162, 331/163, 331/164, 30-331/165, 331/166, 331/167, 331/168, 30-
331/169, 331/170, 331/171, 331/172, 331/173, 30-331/174, 331/175, 331/176,
331/177, 331/178, 30-331/152
Modernizacja słupowej stacji transformatorowej SN/nN O-1506 - VI etap,
Posadowienie złącz nN
sprawa
ZN/4034/606MZI/2018/1201352/1801573
7 Przykop Purda gmina wiejska nr dzial.: 22-66/13
Budowa przyłącza kablowego nN o dł. 42/59mb
sprawa ZN/4036/6363MZI/2018/1701582
8 Rasząg Biskupiec obszar wiejski nr dzial.: 16-17/3
Wymiana istn. przekładników prądowych w polu nr 9 GPZ Biskupiec. Przebudowa
istn. linii SN na linię napowietrzną SN od st. 01 do st. 09 dł. 871m oraz od st. 10 do
st. 20 o łącznej dł.501m.
sprawa ZN/4037/606MZI/2018/1602185
9 Julianowo Dźwierzuty gmina wiejska
Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN na kablową Olsztyn1-Dźwierzuty odg.
Sąpłaty dł. 884m w miejscowości Julianowo gm. Dźwierzuty.
sprawa ZN/4038/606MZI/2018/17027
10 Dąbrowa Dźwierzuty gmina wiejska
S-1350 Dąbrowa Jezioro wymiana stacji
sprawa ZN/4040/6363MZE/2018/18649
11 Wielbark Wielbark gmina wiejska nr dzial.: 20-474/1
Budowa linii kablowej nN dł. 5 m
sprawa ZN/4041/6565MZI/2018/1702156
12 Szczytno Szczytno gmina miejska ul. Odrodzenia nr dzial.: 2-306, 2-311
Budowa linii kablowej nN dł. 50 m, wymiana transformatora SN/nN
sprawa ZN/4042/6565MZI/2018/1702005
13 Piasutno Świętajno gmina wiejska nr dzial.: 11-682
Budowa przyłącza kablowego nN dł. 20 m
sprawa ZN/4043/6565MZI/2018/1800374
14 Kozłowo Kozłowo gmina wiejska nr dzial.: 9-8/99
Budowa przyłącza kablowego nN dł. 30 m
sprawa ZN/4046/6565MZI/2018/1800146
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 013 /kancelaria/ do 02-10-2018 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1 data 02-10-2018 godz. 10:30
Termin składania:2018-10-02
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 2 - 14-12-2018
Przetarg nr 3 - 7 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 4 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 5 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 6 Zadanie nr 1 -
Przetarg nr 6 Zadanie nr 2 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 7 - 23-11-2018
Przetarg nr 8 - 10 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 9 - 11-12-2018
Przetarg nr 10 - 26-11-2018
Przetarg nr 11 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 12 - 10 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 13 - 6 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 14 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1- 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Łukasz Rogalla, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 89 612 1843
adres email: lukasz.rogalla@energa.pl
Źródło: Internet i własne