Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16455854 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-11-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
kujawsko-pomorskie
lubuskie
łódzkie
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 24 / 368 82 54
E-mail:
Opis:1 Janoszyce Brudzeń Duży gmina wiejska 13 nr dzial.: Janoszyce-32/6
W - PRZEATRG WYKONAWSTWO. Budowa PK+ZKP, Janoszyce, dz.32/6, gm. Brudzeń Duży, S5-
493/02, WP P/18/048532, nr inw21107000444, art.29a
sprawa
ZN/6500/7071MZI/2018/1802862
2 Gołębiew Nowy Kutno gmina wiejska nr dzial.: Gołębiew-290/6
Przetarg, W - WYKONAWSTWO, Gmina Kutno, Gołębiew Nowy, T731531, budowa linii kablowej
nN wraz ze złączem w celu zasilenia dz. 290/6, WP P/17/059194, WBS B/17/060361,
OBI/73/1800050, Zgłoszenie, PT nr wew. (395/2018).
sprawa
ZN/6501/7073MZI/2018/1800050
3 Borowiczki-Pieńki Słupno gmina wiejska ul. Krakowska nr dzial.: Borowiczki-Pieńki -155/8
W - PRZETARG WYKONAWSTWO gm. Słupno, OBI/71/1702338 Borowiczki-Pieńki, dz.155/8, S1-
00479/01, WP P/17/047246 PT 261/2018 +Zgłoszenie (DzB).Budowa KnN +Wym.słupa +RSA
sprawa
ZN/6502/7071MZI/2018/1702338
4 Łęczyca gmina miejska ul. Kaliska nr dzial.: Miasto Łęczyca-124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6,
124/7 i 124/8
Przetarg, W-Wykonawstwo. Gmina Łęczyca, Łęczyca ul. Kaliska. Budowa linii kablowej nN wraz ze
złączami kablowo pomiarowymi w celu zasilenia dz. 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7,
124/8, WP P/17/045898, WBS B/17/049288. PT nr wew. 337/2018. Zgłoszenie.
sprawa
ZN/6503/7073MZI/2018/1702421
5 Nowa Wieś Nowy Duninów gmina wiejska -
Przetarg, W - WYKONAWSTWO, Gmina Nowy Duninów, Nowa Wieś, S4-00727, wymiana szafki
rozdzielczej na stacji SN/nN, przebudowa linii napowietrznej nN w zakresie wymiany przewodów i
słupów, budowa linii kablowej nN, OBMBS/74/17915, PT nr wew. (234/2018).
sprawa
ZN/6504/7073MZI/2018/17915
6 Mazew Daszyna gmina wiejska nr dzial.: Mazew-247
Przetarg, W - WYKONAWSTWO, Gmina Daszyna, Mazew, T730022, wymiana szafki rozdzielczej
na stacji SN/nN, budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem w celu zasilenia dz. 247, WP
P/17/060341, OBI/73/1801214, Zgłoszenie, PT nr wew. (407/2018).
sprawa
ZN/6514/7073MZI/2018/1801214
7 Żychlin miasto ul. Dolna 12 nr dzial.: Żychlin-931/1
Przetarg, W - WYKONAWSTWO, gm. Miasto Żychlin, Żychlin ul. Dolna 12, T730430, budowa
przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia obiektu na dz.
931/1, WP P/18/016189, PT nr wew. (398/2018).
sprawa
ZN/6515/7073MZI/2018/1801409
8 Płock gmina miejska nr dzial.: Płock ul Tęczowa-840
Przetarg, W - WYKONAWSTWO, gm. Płock, Płock, ul. Tęczowa, T740006, budowa linii kablowej
nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, WP P/17/043883, WBS B/17/048323, dz. 840. PT nr
wew. (272/2018).
sprawa
ZN/6516/7073MZI/2018/1702314
9 Duninów Duży Nowy Duninów gmina wiejska -
Przetarg, W- Wykonawstwo, gm. Nowy Duninów, Duninów Duży,S4-00630, przebudowa linii
napowietrznej nN w zakresie wymiany przewodów i słupów, przebudowa przyłączy
napowietrznych nN oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV. PT nr wew. 282/2018.
sprawa
ZN/6518/7073MZI/2018/17072
10 Nowe Krośniewice obszar wiejski 36 nr dzial.: Nowe-87
Przetarg, W- Wykonawstwo, gm. Krośniewice, Nowe 36, T730160, budowa przyłącza
napowietrznego wraz ze złączem, WP P/18/044452, dz. 87 Inwestycja do realizacji wykonawstwa
w trybie artykułu 29a.
sprawa
ZN/6520/7073MZI/2018/1802721
11 Morzyce Lubień Kujawski obszar wiejski nr dzial.: Morzyce-
Przetarg, W- WYKONAWSTWO, gm. Lubień Kujawski, Morzyce, S3-00448, budowa przyłącza
napowietrznego do sieci nN w celu przyłączenia oświetlenia drogowego, WP
P/18/050590.Inwestycja do realizacji wykonawstwa w trybie artykułu 29a.
sprawa
ZN/6523/7073MZI/2018/1802682
12 Siemianów Strzelce gmina wiejska 11 nr dzial.: Siemianów-119
Przetarg, W- WYKONAWSTWO, gm. Strzelce, Siemianów 11, S3- 00174, budowa przyłącza
kablowego, WP P/18/051722, dz. 119. Inwestycja do realizacji wykonawstwa w trybie art 29a.
sprawa
ZN/6524/7073MZI/2018/1802658
13 Gostynin gmina miejska ul. ŻŻŻ - 18 Stycznia nr dzial.: Gostynin ul 18-Stycznia-3314/4
Przetarg, W - Wykonawstwo, gm. Gostynin, Gostynin , ul. 18 Stycznia, S4-01095, budowa
przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia obiektu na dz.
3314/4, WP P/17/035435. PT nr wew. (383/2018)
sprawa
ZN/6525/7073MZI/2018/1701578
14 Słubice gmina wiejska nr dzial.: Słubice-105/4 sprawa
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Płocku
Ogłoszenie nr 959/W/18/Płock
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
Przetarg, W - WYKONAWSTWO, Gmina Słubice, Słubice, T740444, budowa przyłącza kablowego
nN wraz ze złączem w celu zasilenia dz. 105/4, WP P/18/001956, OBI/74/1800438, Zgłoszenie,
PT nr wew. (414/2018).
ZN/6528/7073MZI/2018/1800438
15 Siemianów Strzelce gmina wiejska 7 nr dzial.: Siemianów-98/11
Przetarg, W - Wykonawstwo, gm. Strzelce, Siemianów 7, S3-00174, budowa przyłącza kablowego
nN wraz ze złączem kablowo -pomiarowym w celu zasilenia obiektu na dz. 98/11, WP
P/18/010777, PT nr wew. (419/2018)
sprawa
ZN/6532/7073MZI/2018/1801165
16 Krośniewice miasto ul. Łąkowa nr dzial.: Miasto Krośniewice-843/4
Przetarg, W- WYKONAWSTWO, gm. Miasto Krośniewice, Krośniewice, ul. Łąkowa, T731183,
budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo - pomiarowym w celu zasilenia obiektu
na dz. 843/4. WP P/18/032790. PT nr wew. ( 410/2018).
sprawa
ZN/6534/7073MZI/2018/1801927
17 Sanniki ŻŻŻ - Sanniki gmina wiejska nr dzial.: Sanniki-1019
Przetarg, W - WYKONAWSTWO, Gmina Sanniki, Sanniki, T740490, budowa przyłącza kablowego
nN wraz ze złączem w celu zasilenia dz. 1019, WP P/18/011797, OBI/74/1801198, Zgłoszenie, PT
nr wew. (415/2018).
sprawa

ZN/6536/7073MZI/2018/1801198
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 13-12-2018 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 13-12-2018 godz. 11:00
Termin składania:2018-12-13
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 22-03-2019
Przetarg nr 2 - 27-02-2019
Przetarg nr 3 - 15-04-2019
Przetarg nr 4 - 28-02-2019
Przetarg nr 5 - 20-05-2019
Przetarg nr 6 - 05-03-2019
Przetarg nr 7 - 25-02-2019
Przetarg nr 8 - 25-02-2019
Przetarg nr 9 - 22-04-2019
Przetarg nr 10 - 25-02-2019
Przetarg nr 11 - 25-02-2019
Przetarg nr 12 - 25-02-2019
Przetarg nr 13 - 25-02-2019
Przetarg nr 14 - 08-03-2019
Przetarg nr 15 - 25-02-2019
Przetarg nr 16 - 25-02-2019
Przetarg nr 17 - 08-03-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Płocku
Ogłoszenie nr 959/W/18/Płock
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 16 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 17 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Pietrzak, w godz. 8:00-14:00, tel. 24 / 368 82 54
adres email: malgorzata.pietrzak@energa.pl
Numer dokumentu:959/W/18/Płock
Źródło: Internet i własne