Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17554149 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 48
E-mail:
Opis:wykonanie robót budowlanych:
1 Kamieniec Topólka gmina wiejska nr dzial.: Kamieniec-170/2
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/3536/9696MZI/2019/1900192
2 Szostka Radziejów gmina wiejska 6 nr dzial.: Szostka -176/4
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/3537/9696MZI/2019/1900323
3 Głuszynek Topólka gmina wiejska nr dzial.: Głuszynek-107/2
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/3538/9696MZI/2019/1900524
4 Borucin Osięciny gmina wiejska nr dzial.: Borucin-254/6
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/3539/9696MZI/2019/1900551
5 Opatowice Radziejów gmina wiejska nr dzial.: Opatowice-105/3
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/3544/9696MZI/2019/1900183
6 Osiecz Mały Boniewo gmina wiejska nr dzial.: Osiecz Mały-102/5
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/3547/9696MZI/2019/1802196
7 Sokołowo Izbica Kujawska obszar wiejski nr dzial.: Sokołowo -18/4
Wykonanie robót budowlano - montażowych.
sprawa ZN/3548/9696MZI/2019/1802823
8 Głuszyn Bytoń gmina wiejska nr dzial.: Głuszyn -171/6
Wykonanie robót budowlano - montażowych.
sprawa ZN/3549/9696MZI/2019/1803027
9 Bytoń Bytoń gmina wiejska nr dzial.: Bytoń-166/2
Wykonanie robót budowlanych "BYTOŃ 3" obw. 100,
sprawa ZN/3563/9696MZI/2019/1900258
10 Kwiatkowo Bądkowo gmina wiejska nr dzial.: Kwiatkowo-2/3
Wykonanie robót budowlanych "ŻABIENIEC 3" obw. 100,
sprawa ZN/3564/9696MZI/2019/1900267
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 09-07-2019 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 09-07-2019 godz. 11:00
Termin składania:2019-07-09
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 23-09-2019
Przetarg nr 2 - 23-09-2019
Przetarg nr 3 - 23-09-2019
Przetarg nr 4 - 23-09-2019
Przetarg nr 5 - 24-09-2019
Przetarg nr 6 - 23-09-2019
Przetarg nr 7 - 23-09-2019
Przetarg nr 8 - 12-09-2019
Przetarg nr 9 - 20-09-2019
Przetarg nr 10 - 20-09-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Ewa Blekicka, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 48
adres email: ewa.blekicka@energa.pl
Numer dokumentu:564/W/19/Radziejów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: