Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20597018 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-01-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
łódzkie, pow. poddębicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785 857 536
E-mail:
Opis:1 Uniejów Uniejów miasto Ul. Dąbska 15 nr dział.: 1313/2 sprawa ZN/378/4646MZI/2021/1903848
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania domu
jednorodzinnego w m. Uniejów, Ul. Dąbskal5 gm. Uniejów (stacja 60888 obw. 3)
2 Rożniatów-Kolonia Uniejów obszar wiejski nr dział.: 171/2 sprawa ZN/379/4646MZI/2021/1904269
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego w m. Rożniatów-Kolonia gm. Uniejów (stacja 60462 obw. 1)
3 Tarnowa Tuliszków obszar wiejski nr dział.: 674, 673/3 sprawa ZN/380/4646MZI/2021/2000650
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego w m. Tarnowa gm. Tuliszków (stacja 60605 obw. 1)
4 Turek Turek gmina miejska Ul. Łagodna nr dział.: 27/11, 28/12 sprawa ZN/381/4646MZI/2021/2000716
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego - wielorodzinnego w m. Turek, Ul. Łagodna gm. Turek (stacja 61109
obw. 3)
5 Uniejów Uniejów miasto nr dział.: 2407/4 sprawa ZN/382/4646MZI/2021/2000719
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego - jednorodzinnego w m. Uniejów gm. Uniejów (stacja 60889 obw. 1)
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-
operator.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 01-02-2021 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 01-02-2021 godz. 10:40
Termin składania:2021-02-01
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 02-04-2021
Przetarg nr 2 - 02-04-2021
Przetarg nr 3 - 02-04-2021
Przetarg nr 4 - 02-04-2021
Przetarg nr 5 - 12-04-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Daniel Matlak, w godz. 8:00-14:00, tel. 785 857 536
adres email: Daniel.Matlak@energa.pl
Numer dokumentu:66/W/21 /Turek
Źródło: Internet i własne